LaTeX Dokumentacja

Link: http://darkwing.uoregon.edu/~koch/texshop/documentation.html

TeX jest programem nabieranie Donald Knuth, szeroko stosowane w matematyce, informatyce, fizyki, ekonomii i innych dziedzin. Dla historii rozwoju TeX, zobacz Wystarczy Co to jest TeX-a. Skonsultuj się z witryny sieci Web grupy użytkowników TeX uzyskać dodatkowe informacje.

Aby korzystać TeXShop, trzeba nauczyć TeX lub lateksu. Zalecane są następujące książki. Pierwszy autor lateksu, naciski żartem, pozostałe trzy są szczegółowe i wyczerpujące.

Lateks, system Przygotowanie dokumentu (drugie wydanie) Leslie Lamport, Addison-Wesley
Więcej matematyki czy LaTeX (Fourth Edition) George Gratzer Springer
Przewodnik na lateks, narzędzi i technik składu komputerowego (czwarta edycja) przez Helmuta Kopka i Patrick W. Daly, Addison-Wesley
towarzysz LaTeX (drugie wydanie) przez Michela Goossens, Frank Mittelbach, Johannes Braams, David Carlisle i Chris Rowley, Addison-Wesley
Wiele bezpłatnych utworzone na lateks są dostępne. Dwa z k. Staszewski / przydatne to są

Zrobić Nie tak krótkie wprowadzenie, LaTeX2e, Tobias OETIKER
LaTeX Ćwiczenia z Andy Roberts.
Woli Robertson napisał następujące pliki krótkie LaTeX pokazujące jak wykonywać typowe zadania. Przykłady te mogą wystarczyć dla przedstawionymi początkujących TeX.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *